Preben Bjerre2019-01-24T09:44:21+00:00

Preben Bjerre – Advokat

Faglig profil

Preben blev cand.jur i 1979 fra Aarhus Universitet, og har siden 1982 arbejdet som advokat. Preben har igennem årerne opbygget et meget stort netværk. Preben sidder i flere bestyrelser i virksomheder, forsyningsselskaber, og fonde.

Handel med ejendomme

Preben har igennem en årrække opbygget et særligt kendskab til overdragelse af fast ejendom, og bistår årligt typisk i mellem 100 – 200 ejendomshandler. Ejendomshandlerne spænder fra almindelige parcelhuse, ejerlejligheder, andelsboliger til boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme og landbrugsejendomme.

Preben har også taget uddannelsen som statsautoriseret ejendomsmægler.

For Preben er det vigtigt at overdragelserne behandles effektivt, ordentligt og uden unødige forsinkelser.

Dødsboer, testamenter, ægtepagter og bodelinger

Hvert år bistår Preben med behandling af et stort antal dødsboer, og har således stor erfaring med dette område. Ligeledes rådgiver Preben omkring testamenter og ægtepagter meget jævnligt ligesom han også er behjælpelig i forbindelse med bodelinger og skilsmisser.

Erhvervsrådgivning og fonde

Preben har igennem hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med erhvervsrådgivning til forskellige typer af private virksomheder herunder små og mellemstore virksomheder. Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov.

Igennem flere år har Preben været med til at stifte adskillige fonde og sidder også i bestyrelsen af flere fonde, og har således erfaring med lovgivningen for fonde.

Landrugsret

Et særligt interesseområde for Preben er landbrug. Preben har igennem sit arbejdsliv arbejdet meget med landbrugets retsforhold og har medvirket til utallige overdragelser af landbrugsejendomme herunder også familieoverdragelser.

Preben er selv født og opvokset på en gård, og har derfor et særligt kendskab til dette område fra en mere personlig vinkel.

Konkurser og gældsrådgivning

Rådgivning af personer, virksomheder og selskaber med økonomiske udfordringer, har været en del af Prebens arbejdsområder lige fra starten af hans karriere. Preben forsøger altid at se, om det muligt at finde en frivillig ordning med kreditorerne til kundens bedste. I de tilfælde, hvor det ikke lykkes, hjælper Preben med behandling af konkursboet, og sørger for at aktiverne realiseres bedst muligt.

Passion for jagt

Har Preben fri, så bliver en stor del af tiden brugt på jagt sammen med jagthunden.

Kontakt

E-mail: prb@ret-raad.dk
Telefon: 97951833
Direkte: 46146731

Jeg er medlem af